Concertea

Diferències entre les imatges vectorials i les imatges de mapa de bits

GIMP, és al programa més complet que podem trobar grauitament, ja que ens proporciona moltes eines per treballar en imatges, retocar-les i crear-les. També trobem altres programes, però poder són més enfocats a la modificació d'imatges, com podem dir...

Característiques del format d'imatges JPEG

Diferències entre les imatges vectorials i les imatges de mapa de bits(música de fons)